W Pracowni prowadzimy psychoterapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych.

Więcej o tym, czym są te formy pomocy oraz kto może z nich skorzystać, znajdą Państwo poniżej.

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest skuteczną metodą leczenia osób, które zmagają się z:

  • depresją
  • lękiem
  • stratą i żałobą
  • fobią
  • traumą
  • kryzysem życiowym oraz zmianą
  • trudnościami w związku
  • zaburzeniami jedzenia

Czego można się spodziewać w psychoterapii?

Podczas psychoterapii bada się trudności, z jakimi boryka się dana osoba, w bezpiecznej, osobistej i poufnej atmosferze. Rozmawia się o sytuacji bieżącej i aktualnie istniejących kłopotach, ale wraca się również do przeszłości pacjenta. Zrozumienie, co się z nami dzieje pomaga podjąć świadome decyzje i dokonać konstruktywnych zmian.

Kilka pierwszych spotkań pozwala się przede wszystkim poznać, ocenić istniejącą sytuację i określić optymalne działanie terapeutyczne.

 

Czym jest analityczna psychoterapia grupowa?

Psychoterapia grupowa opiera się na założeniu, że wszyscy jesteśmy przede wszystkim istotami społecznymi, od początku życia funkcjonującymi w grupie. Pierwszą grupą jest rodzina. Jeśli myślimy o jednostce, to w zasadzie zawsze myślimy również o grupie, w której dana jednostka jest osadzona. Bywa czasami tak, że w swojej grupie pierwotnej, czyli w rodzinie, człowiek uczy się funkcjonować w określony sposób, który początkowo był dla niego pomocny, ale ostatecznie okazał się szkodliwy. Człowiek może czuć, że jego rozwój jest zahamowany, potencjał niewykorzystany, że żyje jakby „nie własnym życiem”, życiem skonstruowanym na potrzeby innych. Celem psychoterapii grupowej jest pomóc pacjentowi uwolnić się od szkodliwych dla niego mechanizmów i strategii działania, uwolnić jego twórczy potencjał, poradzić sobie w trudnościach w relacjach z innymi oraz uporać się z trudnymi do wytrzymania objawami takimi jak nadmierny smutek, lęk, panika, poczucie izolacji.
Ponieważ znaczenie grupy jest tak silne w życiu każdego z nas, a zasadnicza większość cierpienia, jakiego doświadczamy wynika z zaburzonych relacji z innymi ludźmi, uzasadnionym wydaje, że leczenie powinno się odbywać w grupie i poprzez grupę.

Jak działa grupa?

Członkowie grupy oferują sobie wsparcie w kryzysach lub trudnych sytuacjach, pomagają sobie wzajemnie rozwiązać kryzysy, pokazują inny punk widzenia, skutkiem czego jest redukcja napięcia, leku i poczucia osamotnienia. Grupa działa jednak również na głębszym poziomie w ten sposób, że daje szanse na odtworzenie pierwotnych sposobów funkcjonowania jednostki, przepracowanie ich i skorygowanie. To z kolei przekłada się na lepsze funkcjonowanie i większą dojrzałość. Wchodząc do grupy część uczestników ma jakieś wyobrażenie o tym, dlaczego cierpią. Inni wydają się nie mieć takiej wiedzy, ale w obie łączy to, że ich działania są nieświadome i również nieświadomie zaczynają je odtwarzać w grupie. Na skutek jednak oddziaływań grupy, można szkodliwe mechanizmy dostrzec i naprawić.

Jak długo i jak często spotyka się grupa?

Analityczna terapia grupowa opiera się na zasadzie regularności i stałości. Spotkania odbywają się raz  w tygodniu, zawsze tego samego dnia, o tej samej porze i w tym samym miejscu. Nieco innymi prawami rządzi się terapia grupowa prowadzona na oddziałach szpitalnych, która może odbywać się nawet codziennie, ale przez krótki okres czasu (np. trzy miesiące). Spotkania grupy trwają 90 minut i prowadzone są przez terapeutę. Długość trwania terapii grupowej waha się roku do kilku lat, w zależności od potrzeb i trudności, z którymi borykają się jej uczestnicy.

Dla kogo analityczna terapia grupowa?

Jeden z twórców terapii grupowej, S.H. Foulkes, mówił, że psychoterapią grupową może być pomocna dla wszystkich pacjentów, dla których w ogóle psychoterapia jest rozważana. Dziś to przekonanie nieco się zdezaktualizowało, ponieważ wiemy już, że są pacjenci, którzy mogą potrzebować najpierw kontaktu indywidualnego z terapeutą, zanim wejdą do grupy. Z zasady jednak z terapii grupowej mogą przede wszystkim skorzystać osoby, które borykają się z trudnościami w kontaktach z innymi ludźmi, nie są zadowolone z jakości relacji, jakie tworzą z ludźmi, czują, że ich rozwój osobisty jest zahamowany, że nie wykorzystują swojego potencjału lub też że w ogóle go nie mają, aktualnie przeżywają jakiś kryzys lub też zmagają się z uczuciem smutku, lęku, depresją, zaburzeniami snu lub zaburzeniami psychosomatycznymi.

 

 

Umów się na wizytę