Oferta

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych, krótkterminową oraz długoterminową.

Pracuję indywidualnie oraz z grupami. Prowadzę również psychoterapię w języku angielskim.

Oferuję również konsultacje psychologiczne.