OFERTA

  • Konsultacje psychologiczne
  • Psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży
  • Psychoterapię grupowa
  • Psychologiczną pomoc okołoporodową (w tym grupa wsparcia dla matek małych dzieci)
  • Psychologiczną pomoc dla opiekunów dzieci przewlekle chorych
  • Porady dietetyka

Aktualnie trwa nabór do grupy terapeutycznej. Więcej informacji znajduje się w zakładce: Terapia niskopłatna.

NOWOŚĆ

Zapraszamy dzieci w wieku wczesnoszkolnym na cykliczne zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych.