OFERTA, czyli jakiego rodzaju pomoc psychologiczną oferuję:

  • Konsultacje psychologiczne
  • Psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży
  • Psychoterapię grupowa
  • Psychologiczną pomoc okołoporodową (w tym grupa wsparcia dla matek małych dzieci)
  • Psychologiczną pomoc dla opiekunów dzieci przewlekle chorych

Aktualnie trwa nabór do grupy wsparcia dla matek niemowląt oraz małych dzieci. Więcej informacji znajduje się w zakładce „Terapia grupowa”.