OFERTA

  • Konsultacje psychologiczne
  • Psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży
  • Psychoterapię grupowa
  • Psychologiczną pomoc okołoporodową
  • Psychologiczną pomoc dla opiekunów dzieci przewlekle chorych
  • Porady dietetyka