Katarzyna Mirecka

Wykształcenie: Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Nottingham w Wielkiej Brytanii oraz polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Szkolenie terapeutyczne: Ukończyłam część teoretyczną 4-letniego, całościowego szkolenia w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie, ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie jestem w procesie certyfikacji. Pracuję pod regularną superwizją.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywałam na stażach klinicznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Domu Samotnej Matki i Dziecka w Warszawie oraz w praktyce prywatnej.

Z kim pracuję: osobami dorosłymi oraz nastoletnimi, które przeżywają kryzy, doświadczają depresji i lęków, zmagają się z natrętnymi myślami, czują ze ich rozwój został zatrzymany, nie są zadowolone z jakości ich związków, mają objawy somatyczne, takie jak choroby atopowe lub są opiekunami osób cierpiących z powodu tych chorób, zmagają się z niepłodnością

 

Agata Brzezińska

Wykształcenie: 

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą. Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja – psychoterapia) oraz studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii i pomocy psychologicznej

Szkolenie terapeutyczne: 

ukończyłam czteroletnią podyplomową szkołę psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej “Rasztów” w Warszawie, ośrodku posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Odbyłam także staż kliniczny w Poradni Zdrowia Psychicznego “Synapsis” w Warszawie oraz kompleksowe szkolenie w zakresie interwencji kryzysowej. Pracuję pod systematyczną superwizją.

Doświadczenie: posiadam 20-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej pacjentów nastoletnich i dorosłych zdobyte w ramach pracy w publicznej poradni oraz  w prywatnej praktyce zawodowej.

Z kim pracuję:pomagam osobom z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami psychicznymi, a także znajdujących się w kryzysowych sytuacjach życiowych i po traumatycznych doświadczeniach. Pracuję w ujęciu psychoanalitycznym.

 

 Katarzyna Jaśkiewicz

Wykształcenie: Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
w Warszawie – specjalność psychologia kliniczna.

Szkolenie terapeutyczne: Aktualnie uczestniczy w 4-letnim szkoleniu w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, które kończy się certyfikatem psychoterapeuty i analityka grupowego. Szkolenie posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atest Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W drodze do certyfikatu analityka grupowego. Swoją pracę poddaje profesjonalnej superwizji certyfikowanych superwizorów Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”.

Doświadczenie: W ramach stażu klinicznego pracowała w Oddziale Całodobowym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywania oraz
w III Klinice Psychiatrycznej. Aktualnie p
racuje w Grupie Medycznej Vertimed, gdzie w ramach Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych prowadzi grupę terapeutyczną.

Z kim pracuje: Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży oraz kwalifikacje do 2-letniej niskopłatnej grupy analitycznej.

 

Ilona Rokicka- Wołosiuk

 

Wykształcenie: Absolwentka studiów magisterskich z psychologii na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Studium Terapii Uzależnień w Polsko- Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień , Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym

Szkolenie terapeutyczne: Ukończyłam czteroletnią szkołę psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, wypełniającą standardy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję superwizji

 Doświadczenie: Zdobywałam je w ramach staży  na dziennym oddziale w Klinice Nerwic, Zaburzeń Odżywiania i Zaburzeń Osobowości w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Poliklinice Bródnowskiego Centrum Klinicznego, na dziennym oddziale w ośrodku leczenia uzależnień w Żywcu oraz w Poradniach Uzależnień i Współuzależnień,  w Stowarzyszeniu Aslan -Ośrodku Pomocy Psychologicznej Rodzinie, pracując  jako psycholog w szkole oraz przyjmując w prywatnym gabinecie

Z kim pracuję: podejmuję się pracy z młodzieżą i dorosłymi z różną problematyką m.in. zaburzeniami osobowości, depresją, lękami, objawami psychosomatycznymi,trudnościami w budowaniu i podtrzymywaniu relacji,trudnościami emocjonalnymi oraz uzależnionymi od substancji psychoaktywnych i alkoholu

 

Katarzyna Bęza 

 

Wykształcenie: Jestem psychoterapeutą psychodynamicznym, oraz certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień  (nr 1916) 

Studia magisterskie ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na Wydziale Socjologii, jestem również absolwentką Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam Szkołe Specjalistów Psychoterapii Uzależnień w Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji Brok. 

Szkolenie terapeutyczneObecnie jestem na czwartym roku czteroletniej szkoły psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznymakredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. 

Doświadczenie:  Uzyskałam je pracując głównie w publicznej służbie zdrowia, gdzie jestem zatrudnia jako Specjalista Psychoterapii Uzależnień w Poradni Uzależnień i Współuzależnienia, oraz psychoterapeuta psychodynamiczny w Poradni Zdrowia Psychicznego. Zdobywałam je również  w ramach stażu  na dziennym oddziale w ośrodku leczenia uzależnień w Działdowie. Bazą doświadczenia w pracy z młodzieżą oraz rodziną było długoletnie sprawowanie funkcji sądowego kuratora rodzinnego.  

Z kim pracujęZajmuje się psychoterapią osób dorosłych oraz młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, mających trudności w budowaniu i utrzymywaniu trwałych i satysfakcjonujących relacji. Pracuje z osobami mającymi zaburzenia osobowości. Podejmuje się również psychoterapii osób mających problem z używaniem substancji psychoaktywnych i ich partnerów, oraz osób, które doświadczyły skutków dorastania w rodzinach dysfunkcyjnych.  

 Sylwia Kalinowska

 

Wykształcenie:​ Jestem psychologiem i psychoterapeutą psychodynamicznym w trakcie szkolenia. Ukończyłam psychologię (specjalność kliniczna) w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowałam podyplomowo na SGH i UKSW w Warszawie. Posiadam uprawnienia pedagogiczne.

Szkolenie terapeutyczne:​ Jestem w trakcie 4-letniego, całościowego szkolenia psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie, ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję pod regularną superwizją.

Doświadczenie:​ Doświadczenie zawodowe zdobyłam prowadząc praktykę własną oraz na stażach klinicznych w Zespole Gabinetów Psychoterapeutycznych “Poza Schematami”, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Środowiskowym Domu Samopomocy “Na Targówku”. Aktualnie pracuję także jako psycholog w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie wspieram młodych dorosłych. Doświadczenie pedagogiczne zdobyłam w pracy nauczyciela w gimnazjum.

Z kim pracuję:z osobami dorosłymi (18+), które przeżywają kryzysy, problemy emocjonalne po traumatycznych przejściach, doświadczają przewlekłego stresu, depresji i lęków, zaburzeń psychicznych, bezsenności, zmagają się z natrętnymi myślami, brakiem przebaczenia, samotnością, czują utknęły w życiu, nie są zadowolone z jakości swoich związków, pragną lepiej rozumieć siebie, mają objawy somatyczne (psychosomatyczne), np. zespół jelita drażliwego, astma, bóle głowy, nadmierna masa ciała, choroby atopowe.

Natalia Wall (psychoterapeuta dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych)

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacje – psychologia kliniczna dziecka oraz psychologia rozwojowa).  

Szkolenie terapeutyczne:  

Ukończyłam czteroletnie szkolenie specjalistyczne w Ośrodku Regeneracja przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (szkolenie przygotowujące do certyfikacji). Staże kliniczne odbywałam w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Ośrodku Regeneracja. Stale poszerzam swoją wiedzą uczestnicząc w szkoleniach tematycznych z zakresy psychoterapii. Pracuję pod systematyczną superwizją.   

Doświadczenie:  od ponad 12 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą. Doświadczenie zdobywałam współpracując z domami dziecka, przedszkolami i żłobkami poprzez pracę opiekuńczą oraz wsparcie psychologiczne i terapeutyczne.   

Z kim pracuję:  pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami analizując proces zachodzący w relacji w gabinecie, podczas zabawy i wzajemnej wymiany. Wspieram diady rodzic – dziecko pracując nad regulacją emocji i komunikacji pomiędzy nimi, a także rodziców w odczytywaniu komunikatów niemowląt podczas wspólnej pracy w gabinecie. Pracuję w nurcie psychodynamicznym.