Do gabinetu trafiają osoby, które już wcześniej były konsultowane przez innego specjalistę (np. psychiatrę) i otrzymały tam wskazanie do zgłoszenia się na psychoterapię. Lub też przymierzają się do terapii już jakiś czas, są zdecydowane na pracę terapeutyczną i poszukują dla siebie dobrego terapeuty i dobrego miejsca.

Te osoby często już wiedzą, na czym polega proces konsultacji. Czasami też mieli już okazję popytać albo poczytać czym jest psychoterapia i czego mogą się po niej spodziewać, czego od niej oczekiwać. Czasami jednak jeszcze nie postawili sobie i terapeucie tego pytania.

Psychoterapia jest leczeniem poprzez rozmowę. Jest to rozmowa prowadzona według określonych zasad i reguł, z wykorzystaniem właściwych danemu podejściu terapeutycznemu schematów interpretacyjnych, procedur i narzędzi.

Zarówno teorie, na których bazują określone podejścia terapeutyczne, jak i stosowane procedury i narzędzia, były i są przedmiotem opisu i badań naukowych w ośrodkach terapeutycznych na całym świecie.

Psychoterapia jest budowaniem dostępu do emocjonalnego świata Klienta i nauką rozumienia własnych emocji.

Jest próbą zrozumienia mechanizmów, które rządzą naszymi zachowaniami; próbą dotarcia do przyczyn ukształtowania się takich reakcji i badaniem konsekwencji naszych działań.

Nie ocenia człowieka ani jego działań.

Jest pomocą w wypracowaniu bardziej adaptacyjnych form bycia w relacjach z samą/samym sobą i innymi ludźmi.

Psychoterapia jest próbą leczenia ran i blizn po – oczywistych (przemoc, wykorzystanie seksualne, bycie ofiarą agresji, uczestniczenie w traumatycznym zdarzeniu itp.), ale też bardzo dyskretnych – urazach psychicznych.

To i dużo więcej na stronie Mediatornia


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *